В категорията „Придобивки и Well-Being“ могат да кандидатстват и ще бъдат оценявани проекти, концентрирани в благосъстоянието и подпомагане психично, физическо и духовно състояние на служителите.  

390,00 лв.