Георги Георгиев (България)

Георги Георгиев e CEO и Senior Consultant в To The Top Agency.
Има дългогодишен опит в развитието на човешките ресурси чрез обучения, анализи, стратегическо консулиране и имплементиране на HR и Employer Brand практики.

Освен изключително успешните Employer Branding конференции и множеството бизнес събития, които организира в България, той е и организатор на проучванията Employer of Choice Awards, Graduate Survey, CandEX и други вътрешнофирмени проучвания.

Георги се гордее с възможността да популяризира концепцията за работодателска марка в България и е благодарен за възможността да работи в сфера, в която вижда не само изключително поле за бизнес развитие, но и за икономически и социален ефект върху клиента, обществото и служителя у нас.
Истински вярва, че „Хората са тези, които определят и съставляват бизнеса и без тях той е невъзможен“ и постоянно работи в тази насока, за да помогне на фирмите в България да станат най-добрите възможни работодатели.