Еугенио Виламизар (Испания)

Еугенио Виламизар  е лидер в сферата на човешките ресурси с доказан международен и търговски опит в компании като FedEx, The Goodyear Tire and Rubber Company, HR Директор на Иберийска област в компания Бакарди и други.

Разработвал е стратегии и е ръководил изпълнението им заедно с лидерски екипи, за да постигне желани, устойчиви и бизнес резултати, демонстриращи ефективно лидерсвто.
Убедителен разказвач на истории, които успешно постигат промяна.
Негови колеги го определят като „невероятен мотивационен лидер“, „разбиращ перфектно нуждите на бизнеса“.