Категории

Категории в Employer of Choice Awards 2023

Иновации в подбора

В категорията „Иновации в подбора“ могат да кандидатстват и ще бъдат оценявани проекти, които постигат успехи чрез внедряване на нови методи и технологии в селекцията на персонал.

Вярваме, че има много компании в България, които внедряват все по-успешни и оригинални методи при подбора на персонал и искаме техните усилия и най-добрите проекти да получат признание за работата си.

CSR активност/програма

В категорията „CSR Активност/Програма“ могат да кандидатстват компании с активности, инициативи или цялостна програма за корпоративна социална отговорност, постигнала изключителни резултати за обществото, за определена социална група и/или постигнала висок ефект върху работодателския имидж на компанията.

Onboarding програма

В тази категория ще бъдат събрани и оценени всички проекти, които са фокусирани към адекватно въвеждане, задържане и ангажиране на новите служители и превръщането им във функционални членове на екипа.

Категория, в която има необятно поле за креативност и оптимизиране на резултати, които в същото време са измерими.

Employer Branding комуникация

В тази категория се номинират кампаниите по employer branding, целящи популяризация на работодателската марка, директни активности за подбор или други, използващи външни и вътрешни комуникационни канали за целите на работодателската марка.

Employer Brand стратегия

В тази категория попадат всички цялостни Employer Brand стратегии с изключителни резултати за работодателската марка.

Развитие и обучение

В тази категория влизат инициативи и програми за подобряване на човешкия ресурс в компанията – може да са вътрешни програми за вече наети или външни за подобряване образованието на потенциални служители. Програмите биха могли да са с цел подбор, но е нужно да имат образователен ефект, за да кандидатстват в тази категория.

Технологии в управлението на човешките ресурси

В тази категория компаниите могат да участват с различни инструменти, нововъведения, софтуери или процедури (дори да не са дигитални), които помагат за подобряване основните показатели за успех на компанията и оптимизират процеса по управление на човешките ресурси.

Офис и среда на работа

Тази категория е насочена за кандидатстване на всички компании, които имат страхотни офиси, изградени за удобство, комфорт и развлечение наслужителите. Обособени функционално, различно и практично. Работната среда е от изключително значение за ефективност, привличане, задържане на таланти в компаниите.

Лидерство - Индивидуална

В тази категория може да се номинира всеки служител на фирмата – от редови служители до CEO или Борд на директори. Човешки ресурси – директор или експерти, също. Тук попадат кандидатури на колеги, които вдъхновяват, ангажират и палят хората в компанията. Представители, които имат всички необходими качества и поведение, за да бъдат признати за „Лидер“ от околните.
Препоръчително е, освен биография, да се приложат препоръки, други награди, статии, инициативи, в които е участвал човекът (вътрешни и външни), всичко онова, което ще докаже на журито, че това е човек, които наистина мотивира хората в компанията.

Стажантска програма

В тази категория ще бъдат оценявани проекти свързани със стажанските програми, които предлагат компаниите.

Diversity & Inclusion

Тази категория разпознава инициативи или програми, които насърчават многообразието, равенството и приобщаването в организацията.

Студентски активности & Подбор

Тази категория признава креативността, развитието и изпълнението на програмите свързани със студентски активности и подбор, помагащи на организацията да постигне своите стратегически цели.

Вътрешна комуникация

В категорията „Вътрешна комуникация“ могат да кандидатстват и ще бъдат оценявани проекти, изграждащи и подпомагащи вътрешната комуникация в компанията.

Това могат да са проекти, технологични решения и платформи, комуникационен микс и други активности или проекти, които са помогнали на безпроблемното и по-ефективно протичане и обмяна на комуникацията в компанията.

Категорията е безплатна за номинации през 2023г., благодарение на софтуера за вътрешна комуникация CHEQ. 

Придобивки и Well-being

Тази категория включва програми за придобивки и незадължителни грижи за служителите, като например wellness програми, фитнес, терапевтични услуги и други.