Категории

Категории в Employer of Choice Awards 2021

Иновации в подбора

В категорията „Иновации в подбора“ могат да кандидатстват и ще бъдат оценявани проекти, които постигат успехи чрез внедряване на нови методи и технологии в селекцията на персонал.

Вярваме, че има много компании в България, които внедряват все по-успешни и оригинални методи при подбора на персонал и искаме техните усилия и най-добрите проекти да получат признание за работата си.

CSR активност/програма

В категорията „CSR Активност/Програма“ могат да кандидатстват компании с активности, инициативи или цялостна програма за корпоративна социална отговорност, постигнала изключителни резултати за обществото, за определена социална група и/или постигнала висок ефект върху работодателския имидж на компанията.

Onboarding програма

В тази категория ще бъдат събрани и оценени всички проекти, които са фокусирани към адекватно въвеждане, задържане и ангажиране на новите служители и превръщането им във функционални членове на екипа.

Категория, в която има необятно поле за креативност и оптимизиране на резултати, които в същото време са измерими.

Employer Branding комуникация

В тази категория попадат всички цялостни Employer Brand стратегии с изключителни резултати за работодателската марка.

Employer Brand стратегия

В тази категория попадат всички цялостни Employer Brand стратегии с изключителни резултати за работодателската марка.

Развитие и обучение

В тази категория влизат инициативи и програми за подобряване на човешкия ресурс в компанията – може да са вътрешни програми за вече наети или външни за подобряване образованието на потенциални служители. Програмите биха могли да са с цел подбор, но е нужно да имат образователен ефект, за да кандидатстват в тази категория.

Технологии в управлението на човешките ресурси

В тази категория компаниите могат да участват с различни инструменти, нововъведения, софтуери или процедури (дори да не са дигитални), които помагат за подобряване основните показатели за успех на компанията и оптимизират процеса по управление на човешките ресурси.

Офис и среда на работа

Тази категория е насочена за кандидатстване на всички компании, които имат страхотни офиси, изградени за удобство, комфорт и развлечение наслужителите. Обособени функционално, различно и практично. Работната среда е от изключително значение за ефективност, привличане, задържане на таланти в компаниите.

Специални заслуги в развитието на работодателската марка – Индивидуална

В тази категория може да бъде номиниран определен човек, индивидуално със заслуги за бранда си и/или проекти в развитието на работодателската марка.

Лидерство - Индивидуална

В тази категория може да се номинира всеки служител на фирмата – от редови служители до CEO или Борд на директори. Човешки ресурси – директор или експерти, също. Тук попадат кандидатури на колеги, които вдъхновяват, ангажират и палят хората в компанията. Представители, които имат всички необходими качества и поведение, за да бъдат признати за „Лидер“ от околните.
Препоръчително е, освен биография, да се приложат препоръки, други награди, статии, инициативи, в които е участвал човекът (вътрешни и външни), всичко онова, което ще докаже на журито, че това е човек, които наистина мотивира хората в компанията.

Стажантска програма

В тази категория ще бъдат оценявани проекти свързани със стажанските програми, които предлагат компаниите.

Отговорна и благотворителна компания - Гласуване на публиката

В тази категория могат да бъдат номинирани проекти на дадена компания, които са свързани с благотворителност или други социални дейности, които показват отговорност към обществото. Разликата тук е, че ще се оценява не от журито, а чрез публичен вот

Придобивки в компанията - Гласуване на служителите

В тази категория ще дадем шанс на служителите в дадената номинирана компания да гласуват анонимно и оценят дали са доволни от придобивките, които са им предоставени.

HR Услуги - Гласуване на публиката

Тази категория е насоченa към HR агенциите, където клиентите им ще могат да оценят нивото и удовлетвореността от работата си с номинираната aгенция.

Кандидатствайте в категория:

Номинирани 2021