Категории

Категории в Employer of Choice Awards 2020

Иновации в подбора

В категорията „Иновации в подбора“ могат да кандидатстват и ще бъдат оценявани проекти, които постигат успехи чрез внедряване на нови методи и технологии в селекцията на персонал.

Вярваме, че има много компании в България, които внедряват все по-успешни и оригинални методи при подбора на персонал и искаме техните усилия и най-добрите проекти да получат признание за работата си.

CSR активност/програма

В категорията „CSR Активност/Програма“ могат да кандидатстват компании с активности, инициативи или цялостна програма за корпоративна социална отговорност, постигнала изключителни резултати за обществото, за определена социална група и/или постигнала висок ефект върху работодателския имидж на компанията.

Onboarding програма

В тази категория ще бъдат събрани и оценени всички проекти, които са фокусирани към адекватно въвеждане, задържане и ангажиране на новите служители и превръщането им във функционални членове на екипа.

Категория, в която има необятно поле за креативност и оптимизиране на резултати, които в същото време са измерими.

EVP комуникация

В категорията „EVP комуникация“ ще бъдат разглеждани кампании за популяризация и внедряване на Employer Value Proposition (уникално стойностно предложение) на фирмите като работодател.

Категорията е насочена към компании, които са провели собствено проучване за установяване на EVP или са локализирали глобалното стойностно предложение на компанията като работодател.

Employer Brand проект

В тази категория попадат всички цялостни Employer Brand проекти с изключителни резултати за работодателската марка.

Развитие и обучение

В тази категория влизат инициативи и програми за подобряване на човешкия ресурс в компанията – може да са вътрешни програми за вече наети или външни за подобряване образованието на потенциални служители. Програмите биха могли да са с цел подбор, но е нужно да имат образователен ефект, за да кандидатстват в тази категория.

Технологии и оптимизации в управлението на човешките ресурси

В тази категория компаниите могат да участват с различни инструменти, нововъведения, софтуери или процедури (дори да не са дигитални), които помагат за подобряване основните показатели за успех на компанията и оптимизират процеса по управление на човешките ресурси.

Офис и среда на работа

Тази категория е насочена за кандидатстване на всички компании, които имат страхотни офиси, изградени за удобство, комфорт и развлечение наслужителите. Обособени функционално, различно и практично. Работната среда е от изключително значение за ефективност, привличане, задържане на таланти в компаниите.

Специални заслуги в развитието на работодателската марка – Индивидуална

В тази категория може да бъде номиниран определен човек, индивидуално със заслуги за бранда си и/или проекти в развитието на работодателската марка.

Посланик на работодателската марка - Индивидуална

В тази категория могат да бъдат номинирани онези защитници на бранда, които са по-силни от всяка реклама. Онези, които са разпознаваеми с работодателската марка на фирмата или които разбират напълно ценностите на компанията и ентусиазирано ги споделят със света около тях, без значение дали са служители на компанията или не. Тук попадат и referral шампионите.

Лидерство - Индивидуална

В тази категгория може да се номинира всеки служител на фирмата – от редови служители до CEO или Борд на директори. Човешки ресурси – директор или експерти, също. Тук попадат кандидатури на колеги, които вдъхновяват, ангажират и палят хората в компанията. Представители, които имат всички необходими качества и поведение, за да бъдат признати за „Лидер“ от околните.
Препоръчително е, освен биография, да се приложат препоръки, други награди, статии, инициативи, в които е участвал човекът (вътрешни и външни), всичко онова, което ще докаже на журито, че това е човек, които наистина мотивира хората в компанията.

Covid-19 Гласуване на публиката

Обособихме специална категория „ Covid-19 People’s Choice”, в която да бъдат оценени реакциите на компаниите по повод извънредните обстоятелства покрай пандемията.

Ще дадем шанс на служителите да изкажат своето мнение как са реагирали компаниите и как е реорганизиран работният процес.

Тук компанията сама номинира себе си, но само публиката (служителите) гласуват.

Награда с признание ще бъде връчена на компанията с най-висока оценка за адекватни и навременни предприети мерки в полза на своите служители.

Компаниите ще получат ценна обратна връзка за предприетите действия в 5 фактора и свободен коментар, който ще бъде споделен с работодателя.

Номинирани