Адам Макинон (Германия)

Адам предоставя проекти за анализи и откриване на HR иновации в Merck KGaA – лидер в науката и технологиите, със седалище в Германия.
Започва кариерата си в австралийската армия, а след това живее в САЩ, Австрия, Великобритания и Германия, като работи с различни мултинационални организации.
Акцентът на неговата работа е използването на данни и анализи, които улесняват вземането на решения, основани на доказателства, по различни теми на HR и стратегия.
Той е мотивиран от използването на машинно обучение и обработка на естествен език по новаторски начини за справяне с предизвикателни въпроси.
Адам е придобил степени по психология, информационни технологии, финанси и епидемиология.