Мила Вълкова (България)

Мила Вълкова е старши мениджър „Подбор и работодателска марка“ в Kaufland България. В компанията тя отговаря както за подбора на кадри във всичките структури, така и за утвърждаването на позициите на Kaufland като един от най-атрактивните работодатели в страната и като топ работодател в България и Европа.

Мила има над 7 години опит в сферата на човешките ресурси. Преди да се присъедини към екипа на Kaufland България, тя се развива професионално в две от най-големите аутсорсинг компании у нас – TELUS International и Sutherland. Там последователно заема позициите анализатор „Човешки ресурси“, специалист „Привличане на таланти“ и старши специалист „Привличане на таланти“.

Мила Вълкова е магистър по „Човешки ресурси“ и бакалавър по „Политически науки“ на Университета за национално и световно стопанство. Владее немски и английски език.