Diversity & Inclusion

Тази категория разпознава инициативи или програми, които насърчават многообразието, равенството и приобщаването в организацията.

350,00 лв. 210,00 лв.

*цената е без ДДС.