Diversity & Inclusion

Тази категория разпознава инициативи или програми, които насърчават многообразието, равенството и приобщаването в организацията.

390,00 лв.

*цената е без ДДС.