В категорията „Вътрешна комуникация“ могат да кандидатстват и ще бъдат оценявани проекти, изграждащи и подпомагащи вътрешната комуникация в компанията.

Това могат да са проекти, технологични решения и платформи, комуникационен микс и други активности или проекти, които са помогнали на безпроблемното и по-ефективно протичане и обмяна на комуникацията в компанията.

Категорията е безплатна за номинации през 2023г., благодарение на софтуера за вътрешна комуникация CHEQ. 

*Спонсорирана категория от CHEQ България 

390,00 лв. 240,00 лв.