Петър Джугански (България)

Петър Джугански има повече от 6 години професионален опит в областта на човешките ресурси, като в момента e HR & Recruitment Specialist в OpenTag.
Там той отговаря както за подбора на кадри, така също и за цялостния employee experience на служителите в България.

Преди сегашната си роля е работил като Technical Recruiter за редица български и международни IT компании.
Автор е на десетки публикации с HR тематика.