Думитрита Генчу (Румъния)

Мисията на Думитрита е да създаде мост между нуждите на работодателите и кандидатите. Това е вълнуващо пътешествие и тя споделя, че е щастлива да бъде сред Employer Branding практикуващите, които задават еталона на тази индустрия в Румъния.

Според нея не съществува решение, което да отговаря на нуждите на всички. Затова в настоящата си роля изгражда пълноценни взаимодействия между участниците в процеса, като създава най-добрите платформи за интегрирани кампании, адресирани до различни целеви групи. Тя споделя, че независимо от това, че Bosch има глобален EVP, те непрекъснато търсят автентични, последователни и запомнящи се послания на местно ниво. Думитрира казва, че този подход не би бил възможен без наличието на всички разрастващи се индустрии в Румъния през последните 8 години, благодарение, на които са изградили портфолио, съставено от над 50 Employer Branding проекта: от студентски кампании до кампании за дефиниране и локализиране на EVP.