За Рада Йосифова

Рада Йосифова е началник отдел „Човешки ресурси“ в Райфайзенбанк (България) ЕАД като основните й отговорности са свързани със стратегическото управление на функцията и бизнес процесите свързани с управление на хората в организацията.

Г-жа Йосифова работи в банката от 2013 г., като притежава повече от 15 години предишен професионален опит в сферата на управлението на хора, придобит предимно в компании от финансовия сектор – финансов одит и консултиране, застраховане.

Рада Йосифова е завършила психология в Софийския университет.
Има придобита квалификация по executive coaching по акредитираната програма на Academy of Executive Coaching, Великобритания, завършила е HR Strategic Leadership Program на William Davidson Institute, University of Michigan, както и различни други обучителни програми в сферата на човешките ресурси и мениджмънта.