Onboarding програма

В тази категория ще бъдат събрани и оценени всички проекти, които са фокусирани към адекватно въвеждане, задържане и ангажиране на новите служители и превръщането им във функционални членове на екипа.

Категория, в която има необятно поле за креативност и оптимизиране на резултати, които в същото време са измерими.

*цената е без ДДС.

390,00 лв.