CSR активност/програма

В категорията „CSR Активност/Програма“ могат да кандидатстват компании с активности, инициативи или цялостна програма за корпоративна социална отговорност, постигнала изключителни резултати за обществото, за определена социална група и/или постигнала висок ефект върху работодателския имидж на компанията.

*цената е без ДДС.

390,00 лв.