Лидерство – Индивидуална

В тази категория може да се номинира всеки служител на фирмата – от редови служители до CEO или Борд на директори. Човешки ресурси – директор или експерти, също. Тук попадат кандидатури на колеги, които вдъхновяват, ангажират и палят хората в компанията. Представители, които имат всички необходими качества и поведение, за да бъдат признати за „Лидер“ от околните.
Препоръчително е, освен биография, да се приложат препоръки, други награди, статии, инициативи, в които е участвал човекът (вътрешни и външни), всичко онова, което ще докаже на журито, че това е човек, които наистина мотивира хората в компанията.

*цената е без ДДС.

390,00 лв.