В категорията „Иновации в подбора“ могат да кандидатстват и ще бъдат оценявани проекти, които постигат успехи чрез внедряване на нови методи и технологии в селекцията на персонал.

Вярваме, че има много компании в България, които внедряват все по-успешни и оригинални методи при подбора на персонал и искаме техните усилия и най-добрите проекти да получат признание за работата си.

*цената е без ДДС.

390,00 лв.