Джонатан Бати, IBM, Великобритания

Jonathan Jessop Batty е Head of Content & Storytelling, IBM Europe.

Джонатан е разказвач на истории и лидер в корпоративни комуникации с международен опит от две десетилетия. Неговият eкспертиза помага на компаниите да предават своята стойност и лидерство на ключови заинтересовани страни в бизнеса и обществото.

В момента той е Head of Content & Storytelling за IBM в Европа.  Той изпълнява ролята на главен комуникационен директор за автономния корабен проект Mayflower, отговорен за ангажирането на медиите и обществеността и за изграждането на портала за мисия MAS400.com.

Фокусиран върху кръстопътя на технологиите и обществото, Джонатан е изградил кариерата си на бързо развиващите се пазари в света – от Варшава и Москва, където е бил отговорен за установяването на комуникационната функция на IBM в Централна и Източна Европа, Русия и ОНД; до Найроби, където представи света на IBM Research-Африка; до Пекин, където показа лидерството на IBM в управлението на замърсяването на въздуха.

Той живее в Лондон и прекарва свободното си време в изкачване на стени.